ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  รุ่น VMT

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

Vibration Monitoring Terminal (VMT)

 

คุณลักษณะของเครื่อง :


 1. สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
 2. เครื่องวัดความสั่นสะเทือนมีความสมบูรณ์ของระบบ Sensor Conditioning, Processing, Storage, GPS และ Wireless Communication หรือ 4G
 3. มีพารามิเตอร์ของการวัดที่หลากหลาย รวมถึงความเร็วและความเร่งในแต่ละแกนแสดงเป็น Peak, RMS และ SI
 4. การวัดค่าความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร่งอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity หรือ PPV) และสามารถวัดเป็นค่าอื่นๆ ได้เช่น VdV, VdB และ 1/3 Otave 
 5. มีช่องสำหรับใส่ Sim Card และมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (Built-in Web Server) เชื่อมต่อระยะไกล (Wireless Communication) กับส่วนกลางได้ ทำให้สามารถตั้งค่าต่างๆ และแสดงค่าของ Vibration Waveform จากแผงควบคุม (Dashboard) รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชั่นมาตรฐาน เช่น Microsoft Excel
 6. สามารถบันทึกข้อมูล (Interval) เป็นระยะเวลาทุก 1 วินาที ถึง 60 นาที และสร้างการแจ้งเตือนการสั่นสะเทือน (Vibration Alerts) แบบเรียลไทม์ตามระดับ Trigger ที่ผู้ใช้กำหนด 
 7. มีสามสัญญาณไฟ LED แสดงสภาวะการทำงานต่างๆถูกต้อง (Status of Battery, Communications และ Data Logging) ช่วยวินิจฉัยปัญหาที่จุดวัดได้ (Diagnose Problem on Site)  
 8. สามารถรายงานสถานะของเครื่องมือทุกชั่วโมงประกอบด้วย Status of Battery, Sensor Check, Count of measurements และ Wireless and GPS signal strengths 
 9. เมื่อถึงระดับ Trigger เครื่องจะบันทึก Waveform โดยอัตโนมัติในแต่ละแกน (Pre and Post Trigger) เพื่อให้ได้ waveform ที่สมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกประมวลผลเป็น PDF Report แจ้งเตือนการสั่นสะเทือน
 10. เครื่องมีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดอย่างน้อย 1 ปี (365 วัน)
 11. โดยปกติเครื่องวัดจะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และเครื่องมีแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง หรือใช้งานต่อเนื่องจาก Solar Panel  เครื่องมือสามารถเปิดการทำงานได้เอง (Self-Starting) เมื่อมีไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
 12. การใช้งาน (Operation) สามารถใช้งานแบบ Stand-Alone Operation หรือ เพิ่มเติมบริการของ Web Service แบบ Sentinel Operation เพื่อการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ครอบคลุมหลายตำแหน่ง
 13. เครื่องมีความแข็งแรง และมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP67 และสามารถทำงานในที่อุณหภูมิแวดล้อตั้งแต่ -20˚C  ถึง +53˚C
 


 

 
Powered by AIWEB