ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > ToxiRAE Pro  ToxiRAE Pro family / เครื่องตรวจวัดก๊าซไวไฟ หรือไอระเหยสารไวไฟ แบบติดตัวบุคคล

   Data Sheet
คุณสมบัติของตัวเครื่อง
  • เป็นเครื่องตรวจวัดสำหรับ Toxic Gas หรือ Oxygen ชนิดติดตัวบุคคล
  • เครื่องสามารถตรวจวัดได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับตัวเซนเซอร์ที่นำมา ใช้ เช่น Carbon Monoxide, Hydrogen Sulfide, Oxygen, Ammonia, Chllorine and phosgene เป็นต้น
  • Detector ของเอทธีลีน ออกไซด์ เป็นแบบ Electrochemical Sensor
  • แสดงการอ่านค่า (Display Readout) ความเข้มข้นของเอทธีลีน ออกไซด์ เป็นแบบ Real Time, Battery Status, Datalogging ON/OFF, STEL, TWA และ Peak values
  • มี Datalogging สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดต่อเนื่องได้นาน 3 เดือน (1 minute interval), กำหนดช่วงการเก็บข้อมูล (Interval) ได้ 1-3,600 วินาที

 

 

 
Powered by AIWEB