ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ TOCAM

Miniature Gas Chomatography for VOCs in Air

Chemical
Detection
Range
Vinyl Cholride
(MW 62.5)
2 - Methyl
Napthalene
(MW 142.2)
Boiling Point @ 1 atm
-13.3 °C
244.7 °C
Vapor Pressure @ 25 °C
2980 mmHg
0.067 mmHg
Instrument Specifications
PID Lamp
10.6 eV energy
GC Column
2.5 meter or 4.8 meter
Weight
30 oz (850 grams)
Dimensions
9 ¼ x 5 ½ x 3" (23.5x14x7.6 cm.)
Power :
9 - 12 VDC , AC wall adater
Interface
Standard RS-232 port
Screening with Meaning

Features

Application
♦ Chemical identification and concentration in under 10 miniutes
♦ Environmental Monitoring
♦ Sentinel mode for fast alert to total VOC
♦ Industrial Hgiene
♦ Micro-Technology makes a full GC system smaller than a laptop computer
♦ Indoor Air Quality
♦ No specialty gases required
♦ Vapor Intrusion
♦ Easy to program GC temperature profile
♦ Process Monitoring
♦ Simple calibration process
♦ Laboratory and Field 
♦ Audible Alarm
   Analysis
♦ Quantitative results display on screen
 
♦ Chromatograms display real-time on computer

♦ Easy-to-use analysis software
 
♦ All test datastored in on-board memory
 
  

One Instrument - 2 Modes
Rapid Survey Mode
Full GC Analysis Mode
♦ Micro-concentrator collects a sample injects it
♦ GC analysis on BTEX completed in less  than
  on a PID
   6 minutes
♦ Trap and injects method eliminates PID drift
♦ Collect, inject, seperate and detect cycle is full 
♦ System offers lower detection limits than a PID
   automated
   alone
♦ Quatitative  results offers confidence in readings
♦ Cycle as fast as 10 seconds for monitoring high
♦ System follows EPA Method TO17 adaptation
  concentrative events
 
♦ Cycle for two minutes for sub ppb level detection
 
♦ High levels immediated triggers a full GC analysis
 

Includes :
♦ Micro-Concentrator for sample collection/inject
      
♦ Micro-GC Colunm for analyte separation
♦ Two miniature photo-ionization detectors
        − One for rapid screening 
        − One for detailed analysis
♦ Simple-to-use chomatograhpy sofeware
   for analysis and calibration
 

 
Powered by AIWEB