ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์ PEN3
 
            เครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์

           เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ หลักการทำงานของเครื่องโดยใช้ Metal Oxide Sensors ชนิดต่าง ๆ รวมกัน 10 เซนเซอร์ ทำงานในอุณหภูมิแตกต่าง ร่วมกับโปรแกรมซอฟท์แวร์สำหรับการจำลายพิมพ์นิ้วมือของตัวอย่างอากาศมีกลิ่น (Samples Finger Print Memorization) และรายละเอียดเพิ่มเติมของ Chemometrics Result ได้เป็น Pattern Recognition Algorithms ทำให้สามารถวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์หรือการรับรู้แหล่งที่มาได้

คุณลักษณะเฉพาะ
 
 • การตรวจวัดกลิ่นในบรรยากาศเป็นแบบต่อเนื่อง มีหน่วยวัดเป็น Olfactometric Unit (OU/M3)
 • ส่วนสำคัญหลักของเครื่องถูกรวบรวมอยู่ในกล่องบรรจุระดับป้องกันนํ้าและฝุ่นแบบ IP65 ง่ายต่อการติดตั้งภายนอก
 • หัวตรวจวัดกลิ่นเป็นแถว (Sensor Array) จำนวน 10 เซนเซอร์ที่แตกต่างกันของ Metal Oxide Sensor ชนิด Single Thick Film มีเซนเซอร์เทคโนโลยีแบบ Hot Sensor อุณหภูมิในการทำงาน (Working Temperature) 350°C ถึง 500°C หรือดีกว่า
 • เครื่องมีระบบ Wi-Fi Broad Band เชื่อมกับโมเด็มเพื่อการเชื่อมต่อระยะไกลและการควบคุมของสถานี
 • เครื่องมี Inlet Sampler เป็นแบบ Special Fluidic Connector และปรับอัตราดูดอากาศได้จาก 10 ml/min ถึง 400 ml/min อยู่ภายในเครื่อง
 • ระบบการดูดตัวอย่างอากาศ (Sampling) เป็นแบบปั๊มภายในเครื่อง
 • การสอบเทียบ (Calibration) เป็นแบบขั้นตอนการสอบเทียบจากภายนอก (External Calibration Procedure)
 • ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software
 • มีอุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Meteo Unit) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การกระจายของกลิ่นหรือสารประกอบเคมีอื่นจากแหล่งกำเนิดได้
 • มี Software วิเคราะห์ (SMIT Dispersion Software) เป็นแบบ Gaussian stationary model สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษโดยทำงานบน :
  • AREMOD (US-EPA) model – ISCT3 (Industrial Source Complex-Short Term Version 3)
  • Realtime meteo and/or meteo forecast (72 hours)
  • Horography and obstacles of the area
 

 
Powered by AIWEB