ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > MultiRAE Pro

 

MutiRAE Pro  (เครื่องตรวจวัดรังสี และก๊าซหลายชนิดได้พร้อมกัน)

 Data Sheet
คุณสมบัติเฉพาะของตัวเครื่อง
 • เครื่องสามารถตรวจวัดก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซหรือไอระเหยสารไวไฟ (LEL), สารอินทรีย์ระเหยง่สาย (VOCs) และ ก๊าซพิษ สามารถอ่านค่าได้พร้อมกัน
 • Detector ของก๊าซออกซิเจน(O2) และก๊าซพิษ (Toxi Gas) เป็นแบบ Electrochemical Sensors
 • Detector ของก๊าซหรือไอสารไวไฟเป็นแบบ Catalytic LEL หรือ NDIR
 • Detector ของสารอินทรีย์ระเหยง่สย (VOCs) เป็นแบบ Photo-ionization (UV lamp 10.6 eV)
 • Display เป็นแบบ Grapical LCD with backlighting and automatic screen "flip" feature
 • แสดงการอ่านค่า (Display Readout) ความเข้มข้น เป็นแบบ Real Time, Correction Factor, Battery Status, Datalogging, Wireless ON/OFF, STEL, TWA, Peak และ Mininum Values
 • มี Operation และ Programming Key สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง
 • Alarm Safety เป็นแบบ Audible & Visual Alarm, Vibration Alarm, On Screen Alarm, Indication of Alarm Condition, Wireless Remote Alarm Notification และ Man Down Alarm
 • มี Datalogging สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดต่อเนื่องได้นาน 6 เดือน, กำหนดช่วงการเก็บข้อมูล (Interval) ได้ 1-3,600 วินาที
 • มีแบตเตอรี่เป็นชนิด Rechargeable Lithium-Ion สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 12-18 ชั่วโมง อัตรการชาร์จ 6-9 ชั่วโมง
 • การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่ (EMI/RFI) ทั่วไปไม่มีผลกระทบต่อเครื่องและ สามารถใช้งานที่อุณภูมื -20 to 50 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 0 to 95% RH (Non-Condensing)
 • มีความสารถในการต้านทานฝุ่นละออง และน้ำที่ระดับ IP65 หรือ IP 67 (เมื่อปิดเครื่อง)
 • Data Download, Instrument Setup and Upgrade on PC ผ่าน Charging and PC Comm และ Wireless data and alarm status transmission ผ่าน RF modem (ภายในเครื่อง) ได้ระยะไกลประมาณ 200 เมตร 


 
  
 

 

 
Powered by AIWEB