ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro6


เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro6

คุณลักษณะทั่วไป
    
         
เป็นเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration) ที่สามารถใช้งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือโครงสร้างของอาคาร โดยเครื่องมีมาตรฐานตาม DIN 45669-1 โดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ช่วงประยุกต์การใช้งาน (Range of Applications) มีหลายแบบ เช่น Blast-monitoring for compliance, Multi-point monitoring, Remote monitoring Auto Call Home™, Blast analysis, Near and Far-Filed blast analysis, Pile driving, Construction activity, Demolition activity, Structural monitoring, Underwater monitoring, Heavy Transportation
  • เครื่องวัดการเคลื่อนไหวภาคพื้นดิน โดยใช้หัวตรวจวัดชนิด Triaxial Geophone และวัดแรงอัดอากาศ (Air Overpressure) แบบใช้ Linear Microphone อยู่ในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถต่อหัววัดสั่นสะเทือนได้สูงสุด 6 ช่องสัญญาณ (Channel 1-3, ISEE (or DIN) Triaxial Geophone and Channels 4-6, or second ISEE (or DIN) Triaxial Geophone, or and ISSE Linear Microphone)
  • หัวตรวจวัดสั่นสะเทือนเป็นแบบ Triaxial Geophone มีมาตรฐาน ISEE Seismograph Specification of DIN 45669-1
  • หัวไมโครโฟนวัดแรงดันอากาศ (Air Overpressure) มีมาตรฐาน ISEE Seismograph Specification มี Weighting Scales เป็น ISEE Linear Microphone
  • ช่วงวัดการสั่นสะเทือน (Range) ได้สูงถึง 254 mm/s, มี Accuracy (ISEE/DIN) ±5% มี Frequency Range (ISEE/DIN) 2 to 250 Hz และ Seismic Trigger ได้ตั้งแต่ 0.13 ถึง 254 mm/s
  • ตั้งค่าอัตราสุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate) ได้ที่ 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, 16,384, 32,768 และ 65,536 ตัวอย่างต่อวินาที (S/s)
  • มีรูปแบบการบันทึก (Histogram Record modes) เป็นแบบ Histogram and Instantel Histogram Combo™ (monitor captures triggered waveforms while recording in Histogram mode)
  


 

 
Powered by AIWEB