ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro4


เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro4

คุณลักษณะทั่วไป
         
          เป็นเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration) ที่สามารถใช้งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือโครงสร้างของอาคารโดยมีมาตรฐานตาม DIN 45669-1 โดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ช่วงประยุกต์การใช้งาน (Range of Application) มีหลายแบบ เช่น Blast-monitoring for compliance, Remote monitoring Auto Call Home™, Near-field blast analysis, Pile driving, Construction activity, Demolition activity, Structural monitoring, Underwater monitoring, Heavy Transportation
  • เครื่องวัดการเคลื่อนไหวภาคพื้นดิน โดยใช้หัวตรวจชนิด Triaxial Geophone และแรงอัดอากาศ (Air Overpressure) แบบใช้ Linear Microphone อยู่ในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถต่อหัววัดสั่นสะเทือนได้สูงสุด 4 ช่องสัญญาณ Channel 1-3, ISEE (or DIN) Triaxial Geophone, and Channels 4 and ISEE Linear Microphone
  • หัวตรวจวัดสั่นสะเทือน เป็นแบบ Triaxial Geophone มีมาตรฐานตาม ISEE Seismograph Specification of DIN 45669-1
  • ตั้งค่าอัตราสุ่มตัวอย่าง (sampling Rate) ได้ที่ 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, 16,384, 32,768 และ 65,536 ตัวอย่างต่อวินาที (S/s)
  • มีรูปแบบการบันทึก (Histogram Record modes) เป็นแบบ Histogram and Instantel Histogram Combo™ (monitor captures triggered waveforms while recording in Histogram mode)

  
 


 

 
Powered by AIWEB