ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > ชุดตรวจวัดสำหรับงานตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Micromate


ชุดตรวจวัดสำหรับงานตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน และโครงสร้างอาคาร รุ่น Micromate

คุณลักษณะทั่วไป

   
      เป็นเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration) ที่สามารถใช้งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือโครงสร้างอาคารโดยเครื่องมีมาตรฐานตาม DIN 45669-1 โดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนช่วงประยุกต์การใช้งาน (Range of Application) มีหลายแบบ เช่น Blast-monitoring for compliance, Near-field monitoring, Pile drive, Compaction, Construction activity, Dynamic compaction monitoring, Demolition activity, Heavy transportation, Environmental monitoring, Tunnel and subway monitoring, Bridge monitoring Structural monitoring and analysis, Remote access monitoring
  • ช่วงการวัดการสั่นสะเทือน (Range) ถึง 254 mm/s มีความละเอียดในการอ่านค่าการสั่นสะเทือน (Resolution) 0.00788 mm/s และ Accuracy (ISEE/DIN ) ±5% และช่วง Frequency Range (ISEE/DIN) 2 to 250 Hz
  • สามารถตั้ง Sampling rate ได้ที่ 1024, 2048ฒ 4096 sample/sec/channel
  • มีรูปแบบการบันทึก (Histogram Record Modes) Histogram and Instantel Histogram Combo™ (monitor captures triggered waveforms while recording in Histogram mode)
  • มีรูปแบบการบันทึก (Waveform Record Modes) Waveform, Waveform Manual
  • มีความสามารถเก็บ Waveform event ได้ 1,000 Events (Record time 1 second, 2048 S/s Sample rate)
 

 
Powered by AIWEB