ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > MicroRAE

 

  MicroRAE  (เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิดพร้อมกัน O2, LEL, H2S or HCN)
 Data Sheet 
คุณสมบัติของตัวเครื่อง
 • เครื่องวัดก๊าซแบบ Portable ามารถวัดก๊าซต่างๆ ได้พร้อมกัน 4 ชนิด และอ่านค่าทันที
 • มีช่วงการตรวจความเข้มข้นของก๊าซต่างๆดังนี้

       - Oxygen (O2)
        -  Combustible
        -  Carbon Monoxide (CO)
        -  Hydrogen Sulfide (H2S
        -  Hydron Cyanide (HCNge)

 • ชนิดของหัวตรวจวัดสำหรัยสารไวไฟเป็นแบบ Catalytic Sensor ก๊าซออกซิเจน เป็นแบบ Liquid Electrolyte และก๊าซพิษ (CO/H2S/HCN) เป็นแบบ Electrochemical Sersor
 • แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเธียม-ไอออน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง (Non-wireless) 15 ชั่วโมง
 • การแสดงค่า (Display Graphic) แบบ Monochrome Display
 • สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C และที่ความชื้น 0% ถึง 95% (์Non-condensing)
 • เครื่องแสดงการอ่านค่า (Display Readout) ของการตรวจวัดได้พร้อมกัน 4 ก๊าซ แสดงสถานะหรือภาวะของแบตเตอรี่, Mandown Alarm, Datalogging เป็นต้น
 • เครื่องมีมาตรฐานป้องกันละอองน้ำ ละอองฝุ่น ในระดับ IP-67
 • เครื่องมีสัญญาณเตือนบนหน้าจอและเตือนทั้งแบบเสียง แสง (Flashing LED) และการสั่นสะเทือน เมื่อความเข้มข้นถึงระดับ STEL, TWA, Peak หรือ High และ Minimum value หรือ Low มีสัญญาณเตือน Man Down และเตือน Panic
 • เครื่องมี Datalogging สามารถเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่อง 6 เดือน (เมื่อเก็บข้อมลูทุกๆ 1 นาที, 4 Sensors) และสามารถตั้งช่วงเวลาการเก็บข้อมูลจาก 1 วินาที ถึง 3,600 วินาที
 • เครื่องมีระบบ Wiress เป็นแบบ Bluetooth Low Energy (BLE), Standard WiFi, GPS สามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่ PC ได้
 • มาตรฐานเกี่ยว EMC/RFI เป็นแบบ EMC direction 2004/108/EC

 


 
 

 
Powered by AIWEB