ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และการแพทย์
101_sub_med01.jpg
Occupational Devices
---- ---


เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)
DATOSPIR TOUCH EASY model T,D,F
DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC model T,D,F

 • หน้าจอแบบสัมผัส High-resolution color touch screen
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 
  เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)
DATOSPIR 120 model A, B, C, D

 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 


เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer)
SIBELSOUND 400 model A, AM, AO, AOM, AOM+, SUPRA
 • เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน แบบ 2 Channels
 • Tone Audiometry : Air/Bone conduction (with/without Masking), Screen Audiometry, Free-Field test
 • SIS Test, Speech Audiometry, Fowler, Tone Decay, Luscher, Weber (Types of test แตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

ตู้ป้องกันเสียงรบกวน (AUDIOMETRIC TEST BOOTH)
AUDIOMETRIC CABINS S40 model A, B, C, D, E, F
 • เป็นตู้ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Audiometer ได้ทุกรุ่น
 • สามารถแยกและประกอบชิ้นส่วนได้ง่าย
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 
เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)
1155 VS-V Standard

 • มีภาพสำหรับทดสอบการมองเห็นในด้านต่างๆ เช่น Far-point acuity ที่ระยะ 20 ฟุต, Near-point acuity ที่ระยะ 16 นิ้ว, Intermediate-point acuity ที่ระยะ 26 นิ้ว และ 39 นิ้ว, Binocular testing, Phoria, Stereopsis, Fusion, Color perception, Horizontal peripheral visual field เป็นต้น
 • ยี่ห้อ Keystone View ผลิตโดย SACO INTERNATIONAL, S.A.
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  "ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 97/2557"
 

 
Powered by AIWEB