ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื ่องวัดก๊าซ > Gas Detector Array > Liquids and Solids - IDtifier                                                                                                                                                                       Flyer LS-ID

        
LS-ID
L
iquids and Solids -- IDentification

The Pocket Size LS-ID is the smallest Raman spectrometer of its kind delveloped for fast On-Site Identification of Liquids and Solids :

Drugs, Explosive, Illicit Narcotics and Hazardous Matrails.


Examples of accidents in chemical plants, during transpot or terrorist attacks (CWA)

  
Blister agent Halabja
1988, 5.000 Tote
 MIC, Bhopal 1984, 3.000-8.000
Tote
 Sarin, Tokio
20.11.95  , 12 Tote

On-Site Identifi cation of Liquids and Solids:
Drugs, Explosives, Illicit Narcotics and Hazardous Materials


The pocket size LS-ID is the smallest Raman spectrometer of its kind. Developed for fast identifi cation of illicit narcotics, drugs, explosives as well as other suspicious samples.

LS-ID in Action

Designed to provide an on-site answer to unknown materials, this “pocket” spectrometer allows identifying very small quantities of samples in a simple and fast way. Provides safety beyond defi ned target gases by alarming on hazardous concentrations.

Seconds for your Life
Within few seconds the LS-ID compares the individual spectroscopic signature of the sample with the spectra stored in the library, displaying automatically the identifi ed compound and the degree of correspondence. The particular design of the LS-ID offers an optimal repetitive spectra acquisition.

Smart Detection
To improve the measurement of samples there are three different sampling tools available which enable optimum spectrum acquisition under varying conditions.

  
 

 

 
Powered by AIWEB