ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ > เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ VOCs แบบ Portable GC/MS
 
 
เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ VOCs แบบ Portable GC/MS
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Person-Portable GC/MS)
  
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อตรวจยืนยันมลพิษประเภท VOCs
  • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรียีระเหยง่าย ระบบ GC/MS ชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถวิเคราะห์หาสาร VOCs, TICs, TIHs, CWA และ SVOCs บางตัวได้ (Select) วิเคราะห์ได้ทั้ง ppm - ppt มีระบบ GPS บันทึกตำแหน่งการเก็บตัวอย่างอากาศ ระบบ IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) แสดงเป็นแถบสีจึงทำให้ง่ายต่อการแจ้งระดับอันตราย (relative hazard level) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ AMDIS Mass Spectral Li-braries  การสื่อสารระบบไร้สายหรือระบบสายก็ได้
คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟที่มีตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด MS (Mass Spectrometer)
    ใช้ตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ
  2. มีชุด Hand Control Unit สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง
  3. มีระบบควบคุมและประมวลผลในตัว
  4. ใช้กับไฟฟ้า 24 V(dc), 30 watts at normal operating conditions
  
 


 

 
Powered by AIWEB