ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ > เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศและแหล่งน้ำระบบ GC/MAID
 
  
   เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศและแหล่งน้ำระบบ GC/MAID
ชนิดตั้งอยู่กับที่ (on-site VOCs Monitoring) รุ่น CMS5000

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟไมโครอาร์กอนไอออนไนเซชั่น
(Gas Chromatograph / Micro Argon Ionization Detector)

CMS5000 - Air

CMS5000 - Water

 • วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อตรวจยืนยันหาสารอินทรย์ระเหยง่ายในอากาศ
 • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศและแหล่งน้ำระบบ GC/MAID ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (On-Site VOCs Monitoring) สามารถวิเคราะห์หาสาร (VOCs) และ TICs ทั้งในอากาศและน้ำ เช่น hologenated, aliphatic  and alomatic hydrocarbon เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ภายในเวลาที่รวดเร็วเป็นนาที ควบคุมการทำงานด้วยตัวเครื่องเองหรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ wireless
คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟที่มีตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Micro Argon Ionization Detector (MAID)
 2. ใช้ตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศและแหล่งน้ำ
 3. มีชุด SituProbe สำหรับปรับตัวอย่างตรวจที่เป็นนํ้าให้เหมาะสมกับเครื่องตรวจวัด
 4. มีระบบควบคุมและประมวลผลในตัว
 5. สามารถใช้งานตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous on-line monitoring)
 6. ให้ผลการวิเคราะห์ภายในเวลาที่รวดเร็วเป็นนาที (Report in minutes)
 7. ใช้กับไฟฟ้า 100 – 240 V (ac) 400 Watts maximum
 8. สามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 55°C ถึง 200°C (Temperature Programmable Column Module)
 9. สามารถวิเคราะห์หาสาร Volatile Organic Compounds (VOCs) และ Toxic Industrial Chemicals (TICs) ในอากาศ (air) เช่น halogenated, aliphatic, and aromatic hydrocarbon เป็นต้น
 10. เป็นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟไมโครอาร์กอนไอออนไนเซชั่นที่ควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเครื่องเองหรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMS IQ Software)
  
 

 

 
Powered by AIWEB