ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > Gas Detector Array > GDA-Fumigation
      Logistics                                                                                                                                              Flyer GDA-F


GDA Fumigation
Screen Containers for Hazardous
Gases before being entered

The air container coming from abroad may contain hazadous concentrations of various gas compound.

The GDA Fumigation detects the relevant fumigation gases and other toxics nad provides safety by alarming on hazadous concentration.

Industrial Application -- Detection of Fumigant in Import Container
 • Detection of Fumigants and Chemical Substances according to TRGS 512
 • Detection of Chemical hazards
 • Sample taking occurs from the outside of the close container
 • Results are displayed immediately
 • Maximum protection for involved people

Investication of an import container after it has been discovered the presence of higher concentrations of chemical hazards -- Fire Department Wiesbaden

         
          มีการศึกษาหลายเรื่องทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าอากาศที่อยู่ภายในคอนเทนเนอร์ขอนส่งสินค้า (Cargo-containers) ที่มาจากต่างประเทศอาจมีความเข้มข้นของแก๊สต่างๆ ที่เป็นอันตรายสูง

          GDA-F เป็นเครื่องมือใช้ตรวจแก๊สรมควันช่วยคัดกรองตู้คอนเทนเนอร์ก่อนจะเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ปลอดภัย แก๊สรมควันจะระเหยออกจากสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ นอกจากนี้ GDA-F ยังสามารถตรวจวัดแก๊สรมควันชนิดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ อันตรายของแก๊สต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เครื่องมือนี้สามารถระบุชนิดและระดับความเข้มข้นของสารประกอบเคมีภายในเวลาที่สั้น (น้องกว่า 1 นาที) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวตรวจวัด (Sensors) 4 ชนิด อยู่ภายในเครื่องได้แก่ Ion Mobility Spectrometer (IMS), Photo Ionization Detector (PID), Eletrochemical Cell (EC) และ Metal Oxide Sensors (MOS)

  

Gas Detector Array - Fumigation

The GDA-F allows a quick and safe chemical inspection of import containers.

The GDA-F is a portable detector which is operated directly at the container and is able to respond within seconds if dangerous concentrations of hazardous chemical substances are detected there.

The GDA-F comprises a Hybrid Sensor Array, meaning that the detection will occur simultaneously through several sensors. By using the different sensors it is possible to obtain the necessary broad range for measuring the necessary chemicals. For example, it is possible to detect very light and hazardous chemicals like chlorine gas, phosphine or hydrogen cyanide, among others, as well as more complex organic gases like chloropicrin or benzene. This is something that no other type of detector can do on its own.

Through intensive studies with users from customs and logistics, optimized procedures on how to set up and operate the instrument have been developed. Important features of the instrument are easy handling and output, the speed of measurement and the ability for continuous supervision during unloading procedures. The high level of safety achieved by GDA-F is fundamental to win the confidence of the users. 

Important features of the GDA-F

 • High level of safety – detects a very wide range of chemical substances
 • Easy operation and data read-out
 • Results are given within seconds
 • 20-30 containers may be measured within an hour
 • Wide dynamic detection range (ppb up to upper ppm)
 • Reliable alarms: no false negative alarms, low false positive rate
 • Short training period required
 • Continuous operation for supervision of unloading operations
 • Time-saving procedure
  
 

 

 
Powered by AIWEB