ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > Gas Detector Array > GDA-Explosives               
First Response        Public Security                                                                                              Flyer GDA-X


GDA-X
First Response Analyzer for hazardous
Chemicals and traces of explosives

The stanadard GDA2 commonly used to detect and identify gases has been imploved to allow the detection of explosives.

With addes explosive detection capabilities, the GDA-X offers an added value to the public safety regarding explosive material and hazadous.

         
          GDA-X   เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับและระบุชนิดของไอระเหยเคมีวัตถุบางชนิด (Explosive Materials) ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเป็นเครื่องมือตรวจวัดสารเคมีพิษในทางอุตสาหกรรม (Toxic Industrial Chemoical -TICs) และสารเคมีที่ใช้่ในการทำสงคราม (Chemical Warefare Agents - CWAs)

          เครื่องมือนี้ใช้วเลาในการตรวจวัดปกติน้อยกว่า 1 นาที แสดงผลการตรวจวัดชนิดและปริมาณที่หน้าจอเครื่อง มีหัวตรวจวัด (Sensors) ถึง 4 ชนิด ประกอบด้วย Ion Mobility Spectrometer (IMS), Photo Ionization Detectors (PID), Electrochemical Cell (EC) และ 2 Metal Oxide Sensors (MOS) ทำให้เครื่องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการใช้งานในภาสนาม

Gas Detector Array - Explosives

The GDA-X is the newest addition to our successful GDA series. The GDA-X has the same scope of work as the GDA-FR, which is able to detect chemical substances and dangerous gaseous compounds, with an improved mode of operation for detecting slow-evaporating substances including many explosives.

The explosive detection mode of the GDA-X provides a quick analysis of samples which are taken with a special wipe sampling pad from suspicious items within a few seconds. For this mode the X-TOOL is attached to the front in which slow-evaporating substances desorb into gaseous state for analysis.

Furthermore there is an additional equipment option for the GDA-X: a X-ray and gamma detector (Geiger counter). This upgrade mainly serves to prevent human losses during nuclear events. By upgrading the GDA-X with the Geiger counter detection of high-energy radiation (X- and γ-radation) as well as a broad range of dangerous substances with only a single analytical instrument is possible.

Our GDA-X instruments are mostly used at major events, including the Turin Winter Olympic Games in 2006, the 2007 G8 Summit at Heiligendamm, Expo China 2010, the Sochi Olympic Winter Games in 2014, and the 2014 FIFA World Cup, ensuring the safety of participants and visitors.

Important features of the GDA-X

  • Unique Hybrid Sensor Array technology: ion mobility spectrometer, photo ionization detector, electrochemical cell, 2 metal oxide sensors
  • Fast detection of chemical substances and gaseous compounds
  • Easy analysis of explosives
  • Offers the highest level of safety
  • Online and offline analysis
  • Optional Geiger counter (X-ray and gamma detector)
  • Optional WLAN & GPS
  
 


 

 
Powered by AIWEB