ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ น้ำ และดิน (FROG-5000)

Portable Gas Chomatography for VOCs


เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี
GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่

♦ ส่วนสำคัญหลักของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs หรือสารประกอบเคมี จะประกอบด้วยส่วนของ   
    Purge and trap, Micro-GC column, และ PID (10.6 eV.)
♦ เครื่องสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่ในอากาศ (EPA Method TO17 Adaptation) นํ้า (EPA Method 5030/5021)
    และดิน (Soil) (EPA Method 5030/5035) ได้
♦ Column เป็นแบบ Stainless Steel Micro-GC ความยาว 2.5 เมตร หรือ 5.2 เมตร
♦ อุณหภูมิของ Column สามารถโปรแกรมได้ จากอุณหภูมิห้อง ถึง 150 องศาเซลเซียส
♦ ตัวอย่างสามารถถูกวิเคราะห์ได้ภายในประมาณ 10 นาที มีการตรวจวัดความเข้มข้นได้ละเอียดในระดับ ppb
♦ เครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนาม และนํ้าหนักเบาน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
♦ เครื่องมีแบตเตอรี่ชนิด Lithium-Ion สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง แสดงอายุของแบตเตอรี่และมี Charger
    เป็นแบบ Built-in
♦ เครื่องสามารถใช้งานได้กับไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz
♦ เครื่องมีปั้มอากาศ (Air Pump), Molecular Sieve, และ Activated Carbon เพื่อทำให้อากาศสะอาดและใช้เป็นตัวพา
   (Carrier Gas) แทนการใช้ถังก๊าซอัดอากาศ (Compressed gas cylinder )
♦ เครื่องสามารถถูกเชื่อมต่อกับ PC และทำงานร่วมกันได้
♦ มีโปรมแกรมวิเคราะห์ (Chromatography analysis software) ประกอบการใช้งานของเครื่อง และสามารถตั้ง Flow
   Rate ได้โดยผ่าน Software
♦ เครื่องสามารถ RUN ตัวอย่างทั้งแบบมีการเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อต่อกับ PC ได้
♦ สามารถแสดงผลการตรวจวิเคราะห์บนหน้าจอของเครื่องได้ เช่น Chromatograph, Retention time, Concentration
    of the sample หากเครื่องมีการเชื่อมต่อกับ PC จะสามารถแสดงข้อมูลสด (Live data) บน PC ด้วย Software
♦ ข้อมูล (Chromatography Data) สามารถถูกเก็บบนหน่วยความจำ2 GB SD Card
♦ การเชื่อมต่อของเครื่อง (Interface) เป็นแบบ Standard RS-232 port
♦ สามารถเพิ่มอุปกรณ์(In-line air sample dilutor) ได้ภายหลัง เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องสำหรับVOCs ที่มีระดับความ
    เข้มข้นสูง โดยการทำให้เจือจางได้ 50 หรือ 400 เท่า
 

Chemical
Detection
Range

Vinyl Chloride
(MW 62.5)

2 Methyl
Napthalene
(MW 142.2)

Boiling Point @ 1 atm
-13.3 °C
244.7 °C
Vapor Pressure @ 25 °C
980 mmHg
0.067 mmHg
Instrument Specifications
PID Lamp
10.6 eV energy
GC Column
2.5 meter or 5.2 meter
Weight
4.8 lbs.
Dimensions
10 x 7.5 x 14.5 inches
Battery life :
Nine hours, or external power
Interface
Standard RS-232 portScreening with Meaning

Features

Application
♦ Chemical indentification and concentration in under 10 minutes♦ Environmental Monitoring
♦ Highly Portable  - Only 4.8 lbs. (2.1 kg)♦ Industrial Hygiene
♦ 9 - Hour Battery Life♦ Indoor Air Quality
♦ No specialty gases required ♦ Vapor Intrusion
♦ Easy to Program GC temperature ♦ Process Monitoring
♦ Simple calibration process ♦ Laboratory and Field Anlysis
♦ Quantitative results display on screen  
♦ Chomatograms display real-time on computer  
♦ Easy-to-use analysis software  
♦ All test data stored in on-board memory  

One Instrument - 3 Media
Analyze Air
  • Continous air monitoring
  • Notraps or conisters
  • EPA Method TO17 Adatation
Analyze Soil
  • Integrated purge-and-trap
  • Direct analysis or extraction
  • EPA Method 5030/5035
Analyze Water
  • Integrated purge-and-trap
  • No sample storage needed
  • EPA Method 5030/8021
  
  

 
Powered by AIWEB