ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ (FROG-400)


Portable Gas Chomatography for VOCs in AirScreening with Meaning
 • Chemical identification in under 10 minutes with quantitative results
 • Highly Portable Only 2.6 lbs. (1.2kg)
 • 12 Hour Battery Life
 • No specialty gases required
 • Easy to program GC temperature
 • Simple calibration process
 • Quantitative results display on screen
 • Chromatograms display real time on computer
 • Easy to use analysis software
 • All test data stored in on board memory
Applications :
 • Environmental Monitoring
 • Industrial Hygiene
 • Indoor Air Quality
 • Vapor Intrusion
 • Process Monitoring
 • Laboratory and Field Analysis
Take the lab to the contamination source
Fast Results - Cleaner Sytems
Analyze  Contaminant in the air

 • Continuous air monitoring
 • EPA Method TO17 Adaptation
 • No external traps or canisters
 • micro thermal desorption trap for sample collection and GC injection
 • Rugged micro GC made in steel
 • GC backflush to speed analysis
 • Backflush to reduce sensor fouling
 • Scrubbed ambient air carrier no compressed gases neededAir FROG Operation
   • Collect: Sample air flows over the PC trap and through the GC bypass line
   • Analyze: Collected sample is desorbed from PC and injected into GC column
   • Identify: GC separates analytes before they reach the PID for sequential detection
   • Backflush: Flow reverses through the GC as the last analyte of interest is detected
   • Cleaning: Scrubbed air flows over the PID
    

    
   Powered by AIWEB