ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > Photocatalytics filters

Photocatalytics filters

เป็นอุปกรณ์ชนิดตัวกรองแบบเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในระบบบำบัดอากาศ (Air Treament) กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อากาศเสียที่ออกมาจากกระบวนการของโรงงาน (Industrial Process) ซึ่งมีมลพิษอยู่จะถูกทำให้สลายไปพร้อมทั้งขจัดหลิ่นไม่พึงประสงค์ไปด้วย ทำให้คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมาจากโรงงานดีขึ้น อุปกรณ์ชนิดตัวกรองนี้เป็นเทคโนโลยีสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนได้เป็นอย่างดี

Photocatalytic Filters : สามารถนำมาใช้งานกับภาคโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
เช่น :  WWT Plants, Automotive, Composting Plants, Oil & Gas Plants, Yeast Production, Pulp and Paper, Foundries, Beverages, Tannery, Iron & Steel Industries, Refinery of Vegetable Oil, WWT tank Hydrocarbon Refinery, Storage Dangerous Liquid Wastes, Floating Storage Tank for Hydrocarbon.


New patented system for the treatment of malodorous air.


Filters for the treatment of odors from coverages of tanks of sewage treatment plants, storage tanks of chemicals, petrochemicals and organic putrescibile material, room processes that develop unpleasant odors, air from suction systems. It ‘a fully green technology as it takes advantage to purify the energy of daylight. It doesn’t requires electrical connections. The filters are sized according to the specific needs of air treatment. The filter has one side with active carbons which have the task of adsorbing the pollutants and one side with titanium dioxide, which when activated by daylight energy, oxidizes the adsorbed compounds and in this way, activated carbons are regenerated.

Maintenance is minimal: only requires replacement of the filter media every 12-18 months depending on use.


หลักการ  Photocatalytic Filters :

มลพิษในอากาศที่ต้องการบำบัดจะถูกดูดซับ(Absorb) บนแผ่นชั้นของ Activate Carbon และเกิดการ Oxidize ด้วนการเร่งปฏิกิริยาของชั้น Titanium Dioxide (TiO2) ซึ่งเป็น Semiconductor Solid และถูกกระตุ้นด้วยแสงแดด (Daylight) ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ (ช่วง UV) ทำให้มลพิษนั้นสลายเป็น CO2 เป็น H2O


Introduction
 

 • In an effort to improve environmental conditions, researches were undertaken into the development of innovative processes and technologies eco-friendly, which purify gaseous emissions from industries using sunlight, renewable and clean energy
 • The new materials able to "eat" the air pollutants, organic and inorganic, apply the process of photocatalysis, which consists of using semiconductors solids able to oxidize harmful substances until complete mineralization (CO2 and water).
 • The titanium dioxide (TiO2) is one of the photocatalytic materials most frequently used for the preparation of different products
Green Process of photocatalytic filter

By exposure of the catalyst to light, it is generated excited states are able to start chain processes such as redox reactions and molecular transformations (see picture)

Advantages
 

 • FAST DEGRADATION OF COVs and ODORS
 • NO ENERGY CONSUMPTION FOR COVs DEGRADATION
 • HIGH CAPACITY OF ADSORPTION
 • COMPLETE DEGRADATION OF POLLUTANTS TO CO2 AND WATER
 • LOW COST OF MAINTEINANCE
 • ACTIVATED CARBONS ARE REGENERATED BY PHOTOCATALYTIC REACTION BETWEEN LIGHT AND TITANIUM BIOXIDE

ข้อดีของเทคโนโลยี Photocatalytic Filters

 • No power consumption
 • Repid degradation of odors
 • Fast regeneration of activated carbons (by Photocatalytic reaction between UV radiation from daylight and photocatalytic material (TiO2)
 • Release of atmospheric CO2 and H2O
 • Possibility of treating high concentration of odorous Molecules Effectiveness of abatement of H2S, VOCs, Mercaptanes, BTX and PAHs up to 90%

Technical Datasheet (model BFF 500/75)

Use : Air treatment and odor abatement (This system is under patenting)

Chemical data :

 • 90% abatement of Odor
 • 90% abatement of H2S
 • 90% abatement of Ammonia
 • 90% abatement of Vapor of hydrocarbons
 • 90% abatement of Solvents
 • 90% abatement of Mercaptans


Chemical analysis INDEX OF ODOR REMOVAL

  
 

 

 
Powered by AIWEB