ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องวัดก๊าซ > AreaRAE ProAreaRAE Pro / เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดและสภาวะอากาศได้พร้อมกัน ใช้งานในภาคสนามแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถส่งข้อมูลระยะไกล (Wireless Transportable Area Monitor)
 Data Sheet
  
 • เครื่องมีชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Meteorological sensor) ได้แก่ความเร็วลม ทิศทาง อุณหภูมิและความชื้น มาประกอบการใช้งานให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริง (Real-Time) สำหรับเป็นแบบนามาใช้ร่วมกับโปรแกรม ALOHA Hazard monitoring program เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าของการแพร่กระจายก๊าซพิษหรือร่องรอยคราบแพร่กระจายก๊าซพิษ
 • เครื่องสามารถรองรับการตรวจวัดรังสีแกมมาได้ เมื่อมีหัวตรวจวัดรังสีแกมมา (Optional Gamma sensor)
 • มี Mesh modem อยู่ภายในเครื่องสำหรับเชื่อมต่อไร้สายแบบระยะสั้นหรือถ้ามีโปรแกรมซอฟ์ทแวร์ (Remote Monitoring Software) จะทำให้ทราบข้อมูลการตรวจวัดและตำแหน่งของแต่ละเครื่องได้หรือการประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลในการดาเนินงานร่วมกัน (Coordination and data sharing in joint operations)
 • มีสัญญาณเตือน (Alarm) แบบเสียง แสง และหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Low battery) และการเชื่อมต่อ (Wireless connectivity alarm)
 • เครื่องมี Data logging และหน่วยความจำขนาด 24 Mbytes สามารถเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องของหัวตรวจวัดก๊าซในเครื่อง, ความเร็วลม, ทิศทางลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, GPS และ Gamma ในทุก 1 นาที นาน 90 วัน
 • เป็นเครื่องวัดก๊าซหลายชนิดอ่านค่าได้พร้อมกัน แบบเคลื่อนย้ายได้ในภาคสนาม (Transportable area monitor) สามารถส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless)
 • เครื่องมือเหมาะกับการใช้งานแบบต่าง ๆ เช่น Emergency responders, Fire departments, Law enforcement,
  Hazmat teams, Military teams, Civil support teams
 • เครื่องสามารถรองรับการใช้งานกับหัวตรวจวัดก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ เป็นแบบ Interchangeable Sensors ได้มากกว่า 20 ชนิด
 • เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ VOCs ในระดับ ppb หรือ ppm และมีการชดเชย (Compensation) สำหรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในเครื่อง (Built-in) เพื่อให้การอ่านค่าความเข้มข้นของ VOCs ได้อย่างถูกต้อ

Applications
• First responders
• Hazmat
• Civil Defense & Military
• Public Venue Protection
 Ease and Fexibility
• Available in Rapid Deployment Kit for quick threat assessment
• User-friendly interface; turn it on and go
• Supports long-distance remote monitoring
• Built-in mesh modem for short-range monitoring — no external router required
• Flexible power options for short- and long-term deployments
• Easy to hear and see, with 108-decibel alarm
• Easy USB connection to configuration software
 Remote Visibility on Threats
• Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat
• Map-based display is accessible from any computer with an internet connection — or from our laptop as a turnkey host
• Enables coordination and data sharing in joint operations
     
  
   
  
  

 
  
 

 
Powered by AIWEB