ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวักก๊าซ > AreaRAE Plus

 

AreaRAE Plus / เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกัน ใช้งานในภาคสนามแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถส่งข้อมมูลระยะไกล (Wireless Transportable Area Monitor)
 Data Sheet

  • เป็นเครื่องวัดก๊าซหลายชนิดอ่านค่าได้พร้อมกันแบบเคลื่อนย้ายได้ในภาคสนาม Transportable area monitor) สามารถส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless)
  • เครื่อมือเหมาะกับการใช้งานแบบต่างๆ เช่น Industrial emergency response teams, Maintenance turnarounds/Shutdowns, Fence line monitoring, Clearing a confined space for entry, Wastewater pipeline rehabilitation, Site remediation, Fumigation, excavation and other environmental liabilities
  • เครื่องสามารถรองรับการใช้งานกับหัวตรวจวัดก๊าซพิษชนิดต่างๆ ที่เป็นแบบ Interchangeable Sensors ได้มากกว่า 20 ชนิด
  • เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ VOCs ในระดับ ppm และมีการชดเชย (Compensation)สำหรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในเครื่อง (Built-in) เพื่อให้การอ่านค่าความเข้มข้นของ VOCsได้อย่างถูกต้อง
  • เครื่องสามารถรองรับวัดสภาพอากาศเพิ่มเติม (Optional meteorological sensor) ได้แก่ความเร็วลม ทิศทางอุณหภูมิและความชื้น มาประกอบการใช้งานให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริง (Real-Time) สำหรับเป็นแบบนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม ALOHA Hazard monitoring program เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าของการแพร่กระจายก๊าซพิษหรือร่องรอยคราบแพร่กระจายก๊าซพิษ
  • มี GPS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง
  • เครื่องมี Data logging สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดได้ต่อเนื่องนาน 90 วัน
  • มี Mesh modem อยู่ภูายในเครื่องสำหรับเชื่อมต่อไร้สายแบบระยะสั้น หรือถ้ามีโปรแกรมซอฟ์ทแวร์ (Remote Monitoring Software) จะทาให้ทราบข้อมูลการตรวจวัดและตำแหน่งของแต่ละเครื่องได้หรือการประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลในการดำเนินงานร่วมกัน (Coordination and data sharing in joint operations)

Applications
• Industrial emergency response teams
• Maintenance turnarounds / Shutdowns
• Fence line monitoring
• Clearing a confined space for entry
• Wastewater pipeline rehabilitation
• Site remediation
• Fumigation, excavation and other environmental liabilities

Ease & Flexibility
• Available in Rapid Deployment Kit for quick threat assessment
• User-friendly interface; turn it on and go
• Flexible power options for short and long-term deployments
• Easy to hear and see, with 108-decibel alarm
• Easy USB connection to configuration software
• Built-in Mesh modem for short range comminution with RAE Systems wireless portable detectors.
 Remote Visibility on Threats
• Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat
• Map-based display is accessible from any computer with an internet connection — or from our laptop as a turnkey host
• Enables coordination and data sharing in joint operations
 


  
 

 

 
Powered by AIWEB