ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   


           บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
           บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือคุณภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนสูงพร้อมสวัสดิการ ในตำแหน่งดังนี้

Sale Engineering 
จำนวน
หลายตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศ
- ชาย อายุ  22-30 ปี   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา                                                            
     
- จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า
- จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทียบเท่า
- จบปริญาตรีคณะวิทยาศสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)


Sale Representative
จำนวน
หลายตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศ
- ชาย-หญิง  อายุ 22-30 ปี
 - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา                                         
    
- จบปริญาตรีคณะวิทยาศาสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
 
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)


Service Engineer
จำนวน
หลายตำแหน่ง  

คุณสมบัติ
เพศ                                                     
- ชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา
    
- จบปวส. หรือปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
                                                         

            สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษา หลักฐาน Resume และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายัง บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  โทรศัพท์ 0-2515-0145-50 ต่อ 100 ได้ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. Email : info@etlthai.com ; www.etlthai.com


            
 

 
Powered by AIWEB