ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > เครื่องวิเคราะห์เสียงแสดงข้อมูลตรวจวัดเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต Noise Tutor
เครื่องวิเคราะห์เสียงแสดงข้อมูลตรวจวัดเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต(Model Noise Tutor)
คุณสมบัติของตัวเครื่อง

          NoiseTutor ของ Larson Davis เป็นการแก้ปัญหาโดยรวมที่เหมะกับการติดตามตรวจวัดเสียงในสถานที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาที่เหมาะสม เครื่องมือนี้ถูกออกแบบให้มีการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกับเครือข่าย สามารถใช้กับอินเตอร์เน็ทที่อยู่ห่างไกลได้มีระบบการติดต่อเครือข่ายที่มีความเร็วสูงในการส่งข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ อีกทั้งสามารถแจ้งเตือน และทำรายงานได้ทันทีให้กับผู้ใช้บนเวปไซด์
  • เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ Environmental Noise Monitoring, Construction Noise,Wind Farm Environmental Impact และ Short/Medium Term Noise Consulting Project
  • ส่วนกลางสามารถตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องของการตรวจวัดที่ Site ได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการจากการ On-line Internet
  • การจัดส่งข้อมูลเต็มรูปแบบได้รวดเร็ว มีรายงานผลทางอีเมลล์และสามารถปรับให้เข้ากับ Infrastructure เดิมได้

Larson Davis NMS043 Installation Instructions

Model NMS043 NoiseTutor Permanent 


  
 

 

 
Powered by AIWEB