ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสสั่นสะเทือน > เครื่องวัดเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง Sound Level Meter Real-time Analyzer


  
เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง
(Sound Level Meter Real-time Analyzer)

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

          เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่แบบ Real-Time Frequency Analyzer, สามารถใช้งานได้ในภาคสนาม (Outdoor Monitoring) สามารถแยกความถี่เป็น 1/1, 1/3 Octave Band Filter, เก็บข้อมูลและบันทึกเสียงจริงลงในหน่วยความจำของเครื่อง 
 • ช่วงการวัดกว้าง (Dynamic Rage) มากกว่า 120 dB
 • สามารถวัดระดับความดังของเสียงแบบ Single Range ได้ในช่วง 20 ถึง 140 dB
 • Type 1 มาตรฐาน IEC 61672
 • Detector Slow, Fast & Impulse
 • Leq, Lmax, Lmin, Dose, Ln (1-99)
 • มี Frequency Weighting เป็นแบบ A, C และ Z (Flat)
 • มี Time Weighting เป็นแบบ Fast, Slow, Impulse และ Peak
 • สามารถแสดงผลการวัดค่า Percentile ของผลการตรวจวัดได้พร้อมกันอย่างน้อย 6 ค่า และเลือกความละเอียดได้ตั้งแต่ Ln statistics 0.01 ถึง L 99.99 ในแบบ Histogram tables
 • เครื่องมีหน่วยความจำ 120 MB – 1 GB และใช้งานได้ร่วม กับคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถบันทึกเสียงจริงได้ (Audio Record)
 • มีพารามิเตอร์ใช้วัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีฟังก์ชั่นวิเคราะห์ความถี่เสียงแบบ FFT
 • มีแบตเตอรี่ ภายใน โดยเครื่องต้องสามารถทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และมี Adapter ที่สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้า 220 VAC ได้
 • เป็นเครื่องตรวจวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน Sound Level Meter แบบ Class 1 ตาม IEC 61672 และ Type 1 ตาม IEC 60651, 60804, ANSI S1.43
 • มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถี่ Octave Filter แบบ Class 1 ตาม IEC 61260 และ ANSI S1.11

Model 831
Model 831-LOWN

Model 831-INT Docking Station
Model 831-LOWN Model 831-INT Docking Station

Option :

FFT Optoion :
 Model 831 FFT Option
Reverberation Time Software : 
 Model 831 RT Option


  

 

 
Powered by AIWEB