ข่าวประชาสัมพันธ์   
         


เครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก


Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม > เครื่องตรวจวัดขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PMx (PM1, PM2.5 และ PM10)

เครื่องตรวจวัดขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PMx (PM1 , PM 2.5 และ PM10)
 
  
Brochure PMx
คุณสมบัติของเครื่องนี้
  1. เครื่องสามารถใช้งาน Outdoor และป้องกันน้้าและฝุ่นละอองที่ระดับ IP65
  2. อากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองไหลผ่านล้าแสงจะเกิดการกระเจิงแสง (Scattered light) มาสู่ตัวรับแสงแบบ Dual Photodetector จะสามารถทราบขนาดและปริมาณของฝุ่นละอองได้พร้อม
  3. ขนาดของอนุภาคนี้จะสามารถตรวจวัดได้จะมีช่วงขนาด 0.35 ถึง 40 ไมโครเมตร มีอัตราดูดตัวอย่างอากาศปกติที่ 280 ml/min
  4. การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็น mg/m3 ในช่วงเวลาจาก 1 ถึง 30 วินาที
  5. ข้อมูลการตรวจวัดจะถูกบันทึกลงในหน่วยความจ้าแบบ Memory card หรือ สามารถส่งข้อมูลออกภายนอกผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย Router Modem แบบใส่ SIM Card
  6. แสดงข้อมูลการตรวจวัดผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะ (Specific Software) โดยสามารถแสดงผลระบบกราฟ และแนวโน้มของ PM 1, PM 2.5 และ PM 10
  7. สามารถค้านวณค่าเฉลี่ยทุกๆ 10 นาที หรือ สามารถก้าหนดเวลาค้าค้านวณเฉลี่ยได้เอง
MEASUREMENT


Particle range
μm spherical equivalent size
0.35 to 40
Size categorization
Number of software bins
24
Sampling Interval
Histogram period (Seconds)
1 to 30
Total flow rate (typical)
L/min
5.5
Sample flow rate (typical)
mL/min
280
Max particle count rate
Particles/second
10,000  
  
  
  
  


 

 
Powered by AIWEB