ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าแรก > เครื่องวัดเสียงและวัดความสั่นสะเทือน > เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม Noise Dosimeterเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)
คุณสมบัติของเครื่อง
 • ช่วงการวัด (Measurement Range)  40-143 dB (RMS) และ 80-146 dB (Peak)
 • สามารถแสดงค่า Sound Level เป็น Leq, Lmax, Lmin, LPeak/Luwpk , Dose , TWA
 • มี Frequency Weighting แบบ A, C, Flat (Peak)
 • มีหน้าจอ (Display) เป็นแบบ Graphic LCD พร้อมมีไฟ backlight สำหรับดูในเวลากลางคืน
 • Memory 1 MB, พร้อม Software Analysis
 • มี Detectors เป็นแบบ Slow, Fast, Peak
 • สามารถแสดงค่า Noise Exposure เป็นแบบ Dose, Projected dose, Time weighted average, Sound exposure, Pa2 /Sec, Pa2 /hr
 • Battery ใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 100 ชั่วโมง
 • มีไมโครโฟน ขนาด 3/8 นิ้ว แบบ Prepolarized electret condenser
 • เครื่องมีมาตรฐาน (Standard) ตาม ANSI S1.4-1983, ANSI S1.25-1991, IEC 60651-1993, IEC 60804-1993, IEC 61252-1993
 • ไดรั้บมาตรฐานทาง Intrinsic Safety Standard ตาม ANSI/UL 913, IEC 60079-0:2004 และ EN50020:2002

Spark@ Family Of Noise Dosimeter   
 

 

 
Powered by AIWEB