ข่าวประชาสัมพันธ์


  
         Vibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > อุปกรณ์นิภัยส่วนบุคคล > ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย > วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมี
 


Petroleum Sorbent
วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ

  

     ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมันและสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ  ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บรักษาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 • ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในน้ำเช่น เม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 • รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานและทนอุณหภูมิได้ดี
 • รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก


 
ชุดฉุกเฉิน :  P -SKFL31 ในชุดประกอบด้วย
 • Petroleum Sorbent Pad HP-156 จำนวน 30 แผ่น
 • Petroleum Sorbent Folded P-FL550DD จำนวน 2 ม้วน
 • ถุงขยะพร้อมสายรัด จำนวน 3 ใบ


Maintenance Sorbent
วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวทั่วไป (Non-Aggressive Liquid)

        
 
 • ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำ เช่น น้ำหล่อเย็น ที่รั่วไหลจากเครื่องจักรขณะทำงานตามปกติ
 • ใช้แทนทราย ขี้เลื่อย ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดยาก และอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
 • สะดวกกว่าการใช้ทราาย ขี้เลื่อย เพียงนำไปวางรอบเครื่องจักรที่รั่วไหลเป็นประจำ
 • ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแลรักษาความสะอาด
 • ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณซากของเสียและประหยัดค่าใช้จ่าย

  
Chemical Sorbent
วัสดุดูดซับสารเคมี
 
         เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ
 • ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดและด่างเข้มข้น เพราะไม่ทำปฏิกิรกยาเคมี
 • สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ
 • ใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน เหมาะสำหรับห้องทดลอง โกดังเก็บสารเคมี หรือเก็บประจำไว้ในรถบรรทุกของเหลวอันตราย
 

 • Chemical Sorbent Pad C-PD1719DD จำนวน 30 แผ่น
 • Chemical Sorbent Folded C-FL550DD จำนวน 2 ,h;o
 • ถุงขยะพร้อมสายรัด จำนวน 3 ใบ

  

 
 

 
Powered by AIWEB