ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Gas Detector ArrayPhotocatalytic Filters


TO8


FROG-5000
Model 831C
HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

 

Micromate --- Minimate Pro4 --- Minimate Pro6


รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > การปรับเทียบเครื่องมือต่างๆ (Calibration)
 

                 ทางบริษัทให้บริการปรับเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบได้ทั้งภายในและภายนอก สถานที่ ด้วยทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญในเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และให้บริการตอบข้อสงสัยต่างๆรวมถึงวิธีการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขณะ ใช้งาน

รายละเอียดมีดังนี้
1. บริการตรวจเช็คและปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ

             1.1. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ 
                    O2 , LEL, CO และ H2S
             1.2. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ   
                     Cl2, NH3, SO2   
             1.3. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัด VOC
             1.4. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัด
                    Benzene  

2. บริการตรวจเช็คและปรับเทียบประสิทธิภาพการทำงาน
    เครื่องวัดเสียง

             2.1. Noise Dosimeter
             2.2. Sound Level Meter
             2.3. Acoustic Sound Calibrator  

 3. บริการปรับเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Spirometer)

  
Contact Service Department
083-813-2651
087-481-7396 
084-8729372

 Tel.0-2515-0145-50 Ext 309
   Service@etlthai.com
    

 

 
Powered by AIWEB